Marianne Elofsson
Marianne Elofsson

Jag är en kvinna, modell ”Ä” som på gamla dar´ ville prova på att lära mig spela dragspel. Piano har jag spelat ända sedan barnsben så det blev naturligt att pianodragspelet blev aktuellt för mig.

 Kom som elev till Hallstahammars Dragspelsklubb 2005 (för 7 år sedan). Det var roligt att det fanns så många kvinnliga medlemmar där. Eftersom jag läser noter ganska bra så och kunde spela efter noter kunde jag bidra med mina kunskaper till ett flertal. Men att kalla mig för dragspelare anser jag mig inte kunna göra. Däremot att få spela tillsammans med alla duktiga dragspelare som finns i klubben är verkligen roligt. Att spela piano blir rätt ensamt bortsett från tillfällen då man ackompanjerar någon.

Jag har också två körer som jag leder. Hade hoppats på att kunna kompa dessa på dragspel. Men, det får bli piano i fortsättningen också. Som medlem i ”Visans Vänner” i Västerås får jag nyttja mina kunskaper i att kompa på pianot. Sjunger gör jag inte så gärna men kompar gärna andra sångare. Det har hänt att jag varit med och spelat dragspel i den lilla orkester som finns i Visans Vänner. Mycket musik och ofta blir det.

Marianne